Tour Guide: Living Lenses
Location: Aarhus, Denmark
Year: 2002

BIBLIOTEK

Above whispering voices, mumbling words, and flipping pages rest forgotten thoughts in lines, hidden in layers of dust.

Over hviskende stemmer, mumlende ord og bladrende sider, hviler glemte tanker i rœkke, gemt under lag af støv.

© 2002 Living Lenses