Tour Guide: Living Lenses
Location: Aarhus, Denmark
Year: 2002

MUSIKHUSET

Don’t swim. Don’t sink.
It is music to my ears, resounding underwater.
We stare each other into a closed circuit.
There, we idle, in this uneventful flash of eternal present.

Svøm ikke. Synk ikke.
Det er musik i mine ører, der giver genklang under vandet. Vi stirrer hinanden ind i et lukket kredsløb. Der går vi i tomgang, i dette begivenhedsløse glimt af evig nutid.

© 2002 Living Lenses