Tour Guide: Living Lenses
Location: Aarhus, Denmark
Year: 2003

NO PARKING

Lodged in this street sign, a reality fleshes itself out.
Then runner-by, go, home is where the heart is, elating, towards endless horizon, where fellow travelers rejoice, together, in each our separate ways.

Logerende på dette gadeskilt, åbner en virklighed sig.
Til dig løber, kom nu igang.
Hjem er hjertets sted. Hjertet jubler mod en endeløs horisont, hvor mine medrejsende fryder sig, hver på sin sœrlige måde.

© 2003 Living Lenses