Tour Guide: Living Lenses
Location: Aarhus, Denmark
Year: 2004

SYMMETRI

It took us great deal of planning and work to fit within the symmetry. With the help of friend and strangers, we succeeded.

Det krœvede meget planlœgning og arbejde at passe ind i symmerien. Med hjœlp fra en ven og fremmede lykkedes det.

© 2004 Living Lenses